קופות שקופות

 
 
קופה אישית מלבן שקוף גובה 9 רוחב 6 עובי 3 ס"מ
קופה אישית מלבן שקוף גובה 9 רוחב 6 עובי 3 ס"מ
קופה ענק נמוך שקוף גובה 16 רוחב 10 עובי 7 ס"מ
קופה גג שקוף גובה 14 רוחב 10 עובי 5 ס"מ
קופה ענק נמוך שקוף גובה 16 רוחב 10 עובי 7 ס"מ
קופה ענק נמוך שקוף גובה 16 רוחב 10 עובי 7 ס"מ
קופה עגול שקוף גובה 13 קוטר 7 ס"מ
קופה עגול שקוף גובה 13 קוטר 7 ס"מ
קופה ענק נמוך שקוף גובה 16 רוחב 10 עובי 7 ס"מ
קופה עגול 16 שקוף גובה 16 קוטר 9 ס"מ
קופה עודף שקוף גובה 8 רוחב 14 אורך 14 ס"מ
קופה עודף שקוף גובה 8 רוחב 14 אורך 14 ס"מ
קופה מלבן שקוף גובה 11 רוחב 10 עובי 5 ס"מ
קופה ענק נמוך שקוף גובה 16 רוחב 10 עובי 7 ס"מ
קופה גג שקוף גובה 14 רוחב 10 עובי 5 ס"מ
קופה ענק נמוך שקוף גובה 16 רוחב 10 עובי 7 ס"מ
קופה עגול שקוף גובה 13 קוטר 7 ס"מ
קופה עגול שקוף גובה 13 קוטר 7 ס"מ