ספל לנטילת ידיים גדול ואיכותי מאוד עם כיתוב "על נטילת ידיים" בולט